Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Op avontuur in groenblauwe schoolnatuur in Dessel en Balen

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels.

Scholengroep Fluxus onthardt de schoolterreinen van De Zevensprong in Dessel en de Klimboom en Curieuzeneuzen in Balen. Door het uitbreken van stenen en stoeptegels komt er plaats om het regenwater van de daken te infiltreren en te bufferen. Bij de Zevensprong vloeit het regenwater naar een amfibieënpoel die overloopt naar een bestaande beek. Twee derden van elke school wordt groenblauw ingericht. Bij de beplanting is er aandacht voor streekeigen en inheemse beplanting en voor faunapassages, leefplaats voor kleine dieren en permacultuur. De scholengroep werkt hiervoor samen met Habitat Natuurtuinen en een heel aantal betrokkenen van deze scholen die over de nodige professionele achtergrond beschikken inzake ontharding, groenblauwe inrichting en participatie. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.