Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vallei Roosterbeek te Zonhoven

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Noord-Zuid Limburg

Bij het deelproject 'Vallei Roosterbeek' wordt de vallei van de Roosterbeek in het centrum van Zonhoven hersteld. Er wordt ruimte aan water gegeven zowel in het centrum als stroomopwaarts door een gecombineerde inzet op ontharding, buffering, infiltratie en groenblauwe dooradering. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.