Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Introductie van wetlands

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Introductie van wetlands

Het proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw wil samen met haar partners - Boerennatuur Vlaanderen, gemeente Peer en gemeente Bocholt - twee wetlands aanleggen in Bocholt en Peer. Een wetland is een moerassig gebied langs een waterloop dat gecontroleerd overstroomt en dat in staat is om water gedurende lange tijd vast te houden. Door de moerasvorming kunnen deze gebieden grote hoeveelheden water in de bodem laten infiltreren. Riet en andere waterplanten zorgen ervoor dat deze wetlands in staat zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Het project voorziet de zoektocht naar mogelijke locaties, de keuze van soort wetland en de effectieve aanleg ervan, een korte opvolging en communicatie naar het brede publiek.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.