Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterinrichtingsproject Itterbeek en Langsbroekbeek

Dit maakt deel uit van het project 'Bruggen tussen water, land en schap: Maasvallei en Kempen' binnen Water-land-schap 1.0

Waterinrichtingsproject Itterbeek en Langsbroekbeek

Lokale besturen, landbouwers, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en 'Steengoed Projecten' slaan in Noordoost-Limburg de handen in mekaar om tot een klimaatadaptief watersysteem te komen. In de vallei van de Itterbeek worden verschillende maatregelen uitgevoerd die zorgen voor een betere bescherming tegen droogte en waterschaarste. Een betere structuur van de Itterbeek en verschillende stuwtjes en dijkjes zorgen voor een herstel van de sponsfunctie waardoor de Itterbeekvallei meer water kan bergen en vasthouden. De vroegere Langbroeksbeek, die op sommige plekken in het landschap verdwenen is en door mijnverzakkingen haar natuurlijke brondebiet verloren is, wordt door middel van een kanaaltapping en een herinrichting terug watervoerend gemaakt. Hiermee wordt er in het landbouwgebied meer water vastgehouden en geïnfiltreerd en wordt er opnieuw water geleid naar het stroomafwaartse natuurgebied Maasbeemder Greend.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.