Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstel spaarvijver aan Neeralfenemolen in Ternat

Herstel spaarvijver aan Neeralfenemolen in Ternat

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verbindt ter hoogte van de Neeralfenemolen de oude spaarvijver opnieuw met de Steenvoordebeek. De vijver krijgt een natuurvriendelijke inrichting, de oevers zijn verstevigd en tussen de vissteigers zijn moeraszones aangelegd. Ook het slib wordt uit de vijver gehaald. Zo kan de vijver dienst doen als waterreservoir waardoor bij droogte de beek gevoed kan worden met het opgespaarde water. Bij hoge waterafvoer fungeert de vijver als waterbuffer en noodafvoer. Hierdoor wordt het watersysteem meer klimaatrobuust. Doordat oeverbegroeiing en amfibieën meer kansen krijgen wordt de biodiversiteit versterkt. Het herstel van het wandeltraject langs de waterloop verbetert de kwaliteit van de leefomgving.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.