Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Provincie Vlaams-Brabant - Groenblauwe schoolterreinen in Leuven

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

Provincie Vlaams-Brabant - Groenblauwe schoolterreinen in Leuven

De provincie Vlaams-Brabant begeleidt in het kader van het project 'Heuvel, flank, vallei - spelen hoort erbij!' drie Leuvense scholen in het ontharden en het groenblauw inrichten. Het gaat om De Wijnpers, het Heilig Hart Instituut Heverlee en het Redingenhof. Elke school ligt op een andere plaats in de vallei: op de heuvel, op de flank of in de vallei. Het project bekijkt hoe de waterhuishouding op deze verschillende locatie kan verbeteren. Zo komen er onder meer wadi’s, een vijver met infiltratierand en een lesamfitheater dat ook dienstdoet als bufferbekken. De provincie betrekt hierbij partners als het Strategisch Project WALDEN en het Regionaal Landschap Dijleland.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.