Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dijkherstel en aanleg van een bedding langs de Kleine Nete binnen gebied De Zegge

Dijkherstel en aanleg van een bedding langs de Kleine Nete binnen gebied De Zegge

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) legt een winterbedding aan in de Kleine Nete tussen het Olens Broek en de N19 Geel-Kasterlee. De oevers krijgen een natuurlijke inrichting en de afgekalfde dijken worden verplaatst. Deze werken zorgen voor meer ruimte voor de Kleine Nete. Hierdoor kan het water langer vastgehouden worden en is er meer water ter beschikking in tijden van droogte. Bovendien wordt de biodiversiteit versterkt en verlaagt het risico op overstromingen van het achterliggend landbouwgebied.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.