Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel

De droogte van de afgelopen jaren en de recente overstromingen maken alsmaar duidelijker dat er werk aan de winkel is als het gaat over een klimaatbestendig waterbeheer. Daarom engageren heel wat partners zich in Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel om de acties van het riviercontract Dommel uit te voeren. Deze acties richten zich op het hele stroomgebied van de Dommel. Een hele reeks acties zorgen ervoor dat er in het gebied meer water wordt vastgehouden en geïnfiltreerd. Dit maakt de regio meer weerbaar tegen droogte.

Meer informatie 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.