Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Versterken stadslandschap Landen

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Versterken stadslandschap Landen

De stad Landen wil knelpunten aanpakken via de uitvoering van strategische onthardingsprojecten en een groenblauwe dooradering van de omgeving. Zo worden het Bronplein en de Maartstraat onthard en de Korea-wijk omgevormd tot een klimaatwijk. Door bijkomende groenblauwe verbindingen te creëren krijgt het hemelwater de kans om te infiltreren en is er meer ruimte om water te bergen. Dit zorgt voor een robuuster watersysteem waardoor de omgeving beter beschermd is tegen droogte. Voor dit project werkt de stad Landen samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH), stichting CAPPS Climate Parks, Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst Zuid-Hageland, de bevoegde water- en rioolbeheerders - de dienst Waterlopen van de provincie, het Demerbekkensecretariaat, de Watergroep, Aquafin, Fluvius, de watering van Sint-Truiden -, de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie en Natuurpunt.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.