Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Modernisering en optimalisatie van stuwen in de Oudlandpolder

Dit project maakt deel uit van het landinrichtingsproject Oudlandpolder

Modernisering en optimalisatie van stuwen in de Oudlandpolder

In de Oudlandpolder investeert de Nieuwe Polder van Blankenberge in de aanpassing van infrastructuur om efficiënter met het beschikbare water om te kunnen gaan. Dit gebeurt voornamelijk op het grondgebied van Brugge, Jabbeke en Zuienkerke waar stuwen worden geoptimaliseerd en gemoderniseerd. Hierdoor wordt het mogelijk om hogere stuwpeilen in te stellen en om de stuwen op afstand te bedienen en te monitoren. Dit maakt dat er in het poldergebied meer water kan gebufferd worden en er meer water kan infiltreren in de bodem. Doordat de Polder sneller kan inspelen op de diverse noden in het gebied, is er in droge perioden meer water beschikbaar voor de landbouwers, is er minder risico op verzilting en verbetert de situatie voor de natuur. Bij hevige of langdurige regenval vermindert het aangepaste stuwbeheer de kans op wateroverlast. Daarnaast worden enkele windmolens gebouwd waarmee water naar hoger gelegen gebieden in de Oudlandpolder kan verpompt worden. Dit zorgt er niet alleen voor dat er meer water in de polder kan vastgehouden worden, het vermindert ook de energiekosten om water uit het gebied weg te pompen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.