Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatbestendige woonbuurten in Lubbeek

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

De gemeente Lubbeek zet in op ontharding en op een meer klimaatbestendige inrichting van de omgeving. Hiertoe pakt de gemeente drie pleinen in woonbuurten aan: Linden Centrum, de Davidssquare en de Jeugdsquare. De ontharde pleinen worden ingericht met verschillende biotopen, recreatieve zones en minstens 1 wadi. Het hemelwater van de kerk van Linden centrum infiltreert in deze wadi. Hier komt ook een buitenklas voor de naburige school en de parkings worden in waterdoorlatende verharding aangelegd. De bomen worden aangeplant via het Stockholmsysteem. Op Davidssquare gaat men wadi's met elkaar verbinden om zo een grotere infiltratieoppervlakte te bekomen. Bij de Jeugdsquare gaat er aandacht naar mindervaliden door te werken met inclusieve speeltoestellen. Door het klimaatbestendiger inrichten en de ontharding zal er meer water kunnen infiltreren wat de omgeving meer robuust maakt bij droogte en hevige regenval. Voor dit project wordt er samengewerkt met de milieudienst en de dienst Gebouwen & Infrastructuur van de intercommunale Interleuven.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.