Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding park Knapen in Zeebrugge

Dit project maakt deel uit van het Vlaggenschipproject Duinencomplex

Ontharding park Knapen in Zeebrugge

De stad Brugge zet in op een groenblauwe inrichting van de vroegere kazerne Knapen in Zeebrugge. De stad voorziet om een groot deel van de bebouwing te slopen en het overgrote deel van de verharding te verwijderen, in combinatie met het realiseren van een wadi en infiltratiegrachten. Hierdoor kan regenwater beter in de grond sijpelen. Doordat de grondwatervoorraad opnieuw aangevuld wordt is er meer water beschikbaar in droge periodes en wordt verzilting tegengegaan. Op deze site komt een recreatiepark dat een groenblauwe schakel vormt tussen de aanpalende woonwijken.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.