Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bodemwater - bodem als kompas voor een klimaatrobuuste vallei van de Kleine Nete

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Bodemwater - bodem als kompas voor een klimaatrobuuste vallei van de Kleine Nete

In Antwerpen trekt de provincie Antwerpen in de Vallei van de Kleine Nete het project ‘Bodemwater’. Het opzet is dit waardevol valleigebied klimaatrobuust te maken en de uitdagingen van droogte en waterschaarste het hoofd te bieden. De focus ligt op het beter afstemmen van de landbouw en de bossen in de vallei op het bodemsysteem. Door de bodem te onderzoeken moet duidelijk worden in welke mate de bodem gevoelig is voor klimaatverandering en hoe goed de bodem water kan infiltreren. Ook wordt nagegaan hoeveel koolstof er aanwezig is en wat de mogelijkheden zijn om meer koolstof in de bodem op te slaan. Dit onderzoek vormt de basis voor maatregelen die inzetten op een betere bodemkwaliteit, een verhoogde infiltratie, een verminderde afvoer van water en een aangepast bodemgebruik.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.