Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Inrichten moerasgebied aan parkbegraafplaats Brugge

Dit project is een onderdeel van de landinrichting A11

Inrichten moerasgebied aan parkbegraafplaats Brugge

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert inrichtingswerken uit in het vijvergebied aan de parkbegraafplaats Blauwe Toren in Brugge. Dit vijvergebied wordt omgevormd tot een klimaatbestendige moeraszone waar open water en rietmoeras elkaar afwisselen. Door naast de zuidelijke vijver een strook uit te graven en de grond in de noordelijke vijver uit te spreiden ontstaan op een natuurlijke manier gevarieerde moeraszones. Deze natte natuur zorgt ervoor dat water meer kan worden vastgehouden en beter kan infiltreren. Het gebied wordt zo ook aantrekkelijker voor water- en rietvogels.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.