Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe transformatie Vorselaar

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Groenblauwe transformatie Vorselaar

De gemeente Vorselaar wil inzetten op een grootschalige groenblauwe dooradering van de gemeente. Naast de opmaak van een plan voor alle straten is de uitvoering van 4 concrete doorbraakprojecten voorzien. Een klooster- en schooldomein wordt onthard, verschillende blauwgroene verbindingen tussen het centrum en het buitengebied worden gerealiseerd, samen met de aanleg van een groene long. Deze maatregelen dragen allemaal bij aan verhoogde infiltratie van het hemelwater en zorgen dat de omgeving meer water kan bergen en vasthouden. Hierdoor is er meer water beschikbaar in perioden van droogte. Daarbij is er ook aandacht voor duurzame mobiliteit en trage verbindingen. Voor dit project werkt de gemeente Vorselaar samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer en lokale verenigingen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.