Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Kontich

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

De gemeente Kontich wil twee valleigebieden laten doordringen in de woonwijken en KMO-zones. De Lachenebeek wordt terug opengelegd en bijkomende woonstraten worden onthard. Verder wordt er ingezet op een blauwgroen park en wordt een doorstroommoeras aangelegd. In de vallei van de Babbelsebeek worden nieuwe bufferzones gecreëerd met open grachten en kleine zones die het water vast kunnen houden. Deze maatregelen dragen allemaal bij aan verhoogde infiltratie van het hemelwater. Daarnaast zorgen de bijkomende blauwgroene verbindingen voor verhoogde berging en vernatting van de omgeving. Dit maakt de omgeving robuuster voor perioden van droogte. Voor dit project werkt de gemeente Kontich samen met de KMO-zone, burgers en omwonenden via participatie.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.