Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beek- en valleiherstel Lotbeek en Biezeweidebeek in de Zennevallei

Dit project maakt deel uit van het project 'Zuidelijke Zennevallei: Vallei van de Zennebeemden' binnen Water-land-schap 1.0 

In de Zennebeemden ten zuiden van Brussel zetten verschillende lokale actoren zich in om meer ruimte te creëren voor de Zenne met een gevarieerd landschap van droge en natte zones en stromend en stilstaand water. In de omgeving van de Lotbeek in Sint-Pieters-Leeuw en de Biezeweidebeek in Beerstel staan een aantal projecten op stapel die zullen zorgen voor meer buffering en infiltratie van hemelwater. Door de beken te verbreden en te laten hermeanderen, elzenbroekbos in te richten en te ontharden op het openbaar domein komt een aantrekkelijke waterbuffer tot stand. De omgeving van de beken wordt ook recreatief aantrekkelijk gemaakt met aandacht voor water, erfgoed en educatie.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.