Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste woonerven in Temse

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Klimaatrobuuste woonerven in Temse

De gemeente Temse stelt de groenblauwe transformatie van de Akkerstraat en de Philemon Haumanstraat voorop. Via deze transformatie zullen beide straten ingericht worden als woonerven. Hierbij wordt ingezet op ontharding, vergroening en het terugbrengen van water in het straatbeeld, wat zal bijdragen aan de uitbouw van een fijnmazig groenblauw netwerk. Deze ingrepen zorgen voor een omgeving die meer bestand is tegen droogte en hitte en dragen bovendien bij aan het oplossen van de lokale overstromingsproblematiek en de realisatie van het mobiliteitsplan en het beeldkwaliteitsplan. De inrichting van deze straten past ook binnen het pilootproject ‘Klimaatrobuuste Wijk’. De gemeente Temse werkt voor dit project samen met Aquafin, de provincie Oost-Vlaanderen - in functie van de Vrouwenhofbeek - en de buurtbewoners. Logo Waasland, CM en Interwaas treden op als adviserende partners.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.