Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatstraat Sportlaan te Liedekerke

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Op(en)ruimen van het Denderlandschap

De gemeente Liedekerke wil met dit project van de Sportlaan een klimaatstraat maken. Hierbij zal de gemeente inzetten op ontharding en op trage mobiliteit. Met dit project wordt er meer ruimte gemaakt voor groenblauwe elementen wat zorgt voor een meer droogterobuuste omgeving. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.