Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Stiemervallei Genk

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Klimaatrobuuste inrichting Stiemervallei Genk

De stad Genk waardeert de Stiemervallei op tot een groenblauwe ader door de stad. Diverse onthardings- en watermaatregelen, die in het volledige valleigebied worden uitgevoerd, zorgen voor het herstel van de natuurlijke vallei- en waterdynamiek. Hierdoor kan de vallei haar functie als spons beter vervullen en is er meer water beschikbaar in droge periodes. Bovendien versterken deze maatregelen de biodiversiteit. Voor dit project werkt de stad Gent samen met civiele en publieke organisaties, kennisinstellingen en private partijen actief in de Stiemervallei.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.