Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenstraatbeek / Roodebeek te Houthalen-Helchteren

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Noord-Zuid Limburg

De gemeente Houthalen-Helchteren zet in op het herstel van de Groenstraatbeek/Roodebeek. De acties binnen dit project gaan over het herinrichten van een bedrijventerrein zodat ruimte voor infiltratie en opvang ontstaat, het openleggen van de Groenstraatbeek en aanpassen van een bekken zodat ingrepen op het bedrijventerrein zo optimaal mogelijk het beeksysteem voeden en zorgen voor de verdere vernatting van Brelaarheide. De zichtbaarheid en de mogelijkheid op het (be)leven van de projecten is een meerwaarde. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.