Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Door jarenlange industriële lozingen is de Winterbeek sterk verontreinigd. De vierde fase van de sanering situeert zich in het mondingsgebied van de Winterbeek, in de regio Scherpenheuvel-Zichem. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voorziet samen met een aantal partners, een natuurgebaseerde sanering op basis van een 'constructed wetland'. Door water van de Demer op te stuwen en in het mondingsgebied te leiden zal dit gebied vrijwel permanent onder water staan. De ingrepen zorgen voor een verhoging van het waterpeil in Demer bij droog weer en zijn dus een meerwaarde voor de aanpak van de droogteproblematiek in de Demervallei. Om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren wordt het mondingsgebied herontwikkeld als habitat voor o.a. de roerdomp en de bruine kiekendief.

Thema
Type

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.