Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Deze werken kaderen ook binnen het Sigmaplan.

Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Door jarenlange industriële lozingen is de Winterbeek sterk verontreinigd. De vierde fase van de sanering situeert zich in het mondingsgebied van de Winterbeek, in de Kloosterbeemden in Scherpenheuvel-Zichem. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Waterweg nv voorzien samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Tessenderlo Chemie nv een natuurgebaseerde sanering op basis van een 'constructed wetland'. Door water van de Demer op te stuwen zal het mondingsgebied van de Winterbeek vrijwel permanent onder water staan. Deze vernatting van de Kloosterbeemden betekent niet enkel een meerwaarde voor de aanpak van de droogteproblematiek, dit zorgt er ook voor dat vervuilende stoffen zich niet meer verder verspreiden en minder opgenomen worden door organismen. Om de biodiversiteit nog meer te beschermen en te verbeteren wordt dit mondingsgebied herontwikkeld als habitat voor o.a. de roerdomp en de bruine kiekendief.

Meer informatie: natuurgebaseerde sanering

Meer informatie: vernatting Kloosterbeemden

Een video over de werken

 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.