Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe dooradering Izegem

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Groenblauwe dooradering Izegem

De stad Izegem wil een groenblauwe ader creëren doorheen het centrum. Door de noordoever van het kanaal te ontharden en de Mandel opnieuw open te leggen ontstaan groenblauwe assen langs de waterlopen. Deze maatregelen dragen bij aan verhoogde infiltratie van hemelwater en aan het herstel van de sponsfunctie van het gebied. Hierdoor is de omgeving robuuster in perioden van droogte. Tegelijkertijd zet de stad in op de aanleg van groene fiets- en wandelzones. Voor dit project werkt de stad Izegem samen met de Vlaamse Waterweg (DVW), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de provincie West-Vlaanderen (fietsfonds) en burgers via een participatietraject.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.