Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vallei Dommel te Peer

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Noord-Zuid Limburg

De gemeente Peer zet zich met het project 'Vallei Dommel Peer' in voor ontharding, vergroening, herinrichting van oevers, infiltratie, hergebruik en het verbinden van het centrum met de Dommelvallei. De herinrichting van de Bomerstraat wordt aangegrepen als kans om deze verbindingsweg naar het Dommelpark maximaal te vergroenen. Deze actie kan een hefboom vormen om andere straten op een gelijkaardige manier in te richten. Het project omvat ook de herinrichting van de Zuidervest en de inrichting van een park. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.