Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

De Arteveldehogeschool BLES vzw gaat 5 schoolterreinen, verspreid over heel Vlaanderen, ontharden en groenblauw inrichten. De 5 scholen zijn de GVB centrumschool in Kuurne, De Sprankel in Mechelen, de VBS Markevallei in Herne, de Sint-Michielsschool in Merelbeke en het Atheneum Brasschaat in Antwerpen. De ontharde ruimte maakt plaats voor speeleilanden en -heuvels, en ook voor bomen, hagen, grassen en de aanleg van enkele wadi’s. Er wordt gebruik gemaakt van inheemse bomen, heesters en bloemenweides. De scholen gaan robuuste speelnatuur beheren volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer. Door deze herinrichting kan er meer water infiltreren en wordt de omgeving robuuster in tijden van droogte en waterschaarste. De scholen laten zich bijstaan door o.a. Studio Basta, bureau Kollektif, MOS en de Regionale Landschappen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.