Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Structuurherstel Kleine Nete

Structuurherstel Kleine Nete

De Kleine Nete in Herentals en Kasterlee krijgt dankzij de Vlaamse Milieumaatschappij een structuurherstel. Concreet gaat het over het aantakken van enkele oude meanders aan de waterloop, onder meer ter hoogte van de Ark van Noë en in het Olens Broek. Dit zorgt voor een vertraagde waterafvoer en een stijging van het waterpeil. Hierdoor kan er meer water vastgehouden worden en is de omgeving beter beschermd in droge perioden. Dit verhoogt ook de capaciteit van de Kleine Nete om water te bergen wat de kans op wateroverlast vermindert. 

Meer informatie over de hermeandering Kleine Nete aan de Ark van Noë en in het Olens Broek en Langendonk

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.