Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nieuwe stuwen op de Woluwe

Nieuwe stuwen op de Woluwe

De Woluwe is een zijrivier van de Zenne tussen Watermaal-Bosvoorde en Vilvoorde. Ter hoogte van de Kerklaan te Machelen vervangt de Vlaamse Milieumaatschappij de bestaande kleppen door nieuwe stuwen. Hierdoor wordt de drainage en afvoer verminderd waardoor de groenblauwe infrastructuur langs de waterloop haar functie als spons beter kan vervullen en er meer water beschikbaar is in droge perioden.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.