Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

IGEMO - Groenblauwe doorsteken in Duffel en Heist-Op-Den-Berg

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

IGEMO - Groenblauwe doorsteken in Duffel en Heist-Op-Den-Berg

De intercommunale IGEMO zal in Duffel en Heist-Op-Den-Berg twee woonbuurten en één zorginstelling ontharden en groenblauw inrichten. In Duffel gaat het over de herinrichting van de Trapstraat en Parkkop en psychiatrisch ziekenhuis Toegangspoort UPC. In Heist-Op-Den-Berg wordt de Graanweg heringericht. Hierbij wordt ingezet op het afkoppelen van regenwater, op het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en op infiltratie via wadi’s. De volledig verharde straten worden getransformeerd tot groenblauwe doorsteken met aandacht voor habitatdiversiteit en een gedragen beheerplan. De parking van universitair psychiatrisch centrum wordt omgevormd tot een groenblauwe verblijf- en rustzone. Hierdoor kan er meer water infiltreren en wordt de omgeving robuuster in tijden van droogte en waterschaarste. De partners die deze projecten mee realiseren zijn de gemeenten Duffel en Heist-Op-Den-Berg, VZW Emmaüs, studiebureau Antea Belgium NV, De Maatschappij voor Huisvesting kanton Heist-Op-Den-Berg. Ook de inwoners van de betrokken buurten en patiënten van het UPC werken mee.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.