Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ruimte voor water langs de Heulebeek

Dit maakt deel uit van het project 'Naar een duurzaam landbouwproductielandschap in Midden-West-Vlaanderen' binnen Water-land-schap 1.0.

Ruimte voor water langs de Heulebeek

In het gebied van de Heulebeek werken de provincie, de lokale besturen en verschillende landbouworganisaties samen aan een duurzaam landbouwproductielandschap. Hierbij zoeken ze samen naar oplossingen om watertekorten te vermijden. De provincie West-Vlaanderen plant verschillende projecten langs de Heulebeek die bijdragen tot het verhogen van de buffercapaciteit en de infiltratie in het gebied. Het overstromingsgebied dat op de samenvloeiing van de Heulebeek en de Passendalebeek wordt ingericht, zal ook dienst doen als bufferbekken. In tijden van droogte kunnen de land- en tuinbouwers het opgespaarde water gebruiken om hun gewassen te bevloeien. Naast het bufferbekken is er een groot infiltratiegebied voorzien waar water in de bodem kan sijpelen en zo de grondwatervoorraad kan aanvullen. In het voormalige Dadipark leidt een verbreding van de Heulebeek tot extra mogelijkheden om water te bufferen. Tegelijkertijd dragen deze maatregelen bij aan de bescherming van de dorpskernen van Dadizele en Ledegem tegen wateroverlast.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.