Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Van scholencomplex ‘Markevallei’ naar natte natuur in Herne

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Van scholencomplex ‘Markevallei’ naar natte natuur in Herne

In Herne wordt het voormalige scholencomplex Markevallei afgebroken en de site grotendeels getransformeerd tot een nieuwe groenblauwe ader die vanuit het aangrenzende open landbouwgebied en recent aangeplant bos de dorpskern binnendringt. Met de ontharding en groenblauwe inrichting van de Markevalleisite pakt de gemeente Herne de waterproblematiek breed aan waarbij ook rekening wordt gehouden met de recente overstromingen. Deze herinrichting zorgt er ook voor dat de omgeving robuuster is in tijden van droogte. Voor dit project werkt de gemeente Herne samen met de Gecoro, Regionaal Landschap, gemeentelijke burgerplatformen en de Jeugdraad.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.