Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Duurzaam waterbeheer in de Zwinpolders

Dit project is een onderdeel van de landinrichting Zwinpolders

Duurzaam waterbeheer in de Zwinpolders

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zorgt samen met de provincie West-Vlaanderen en de Oostkustpolder voor een duurzaam waterbeheer in de Zwinpolders van Knokke-Heist. De Vuile Vaart krijgt schuinere oevers die op een natuurlijke manier worden ingericht. Twee stuwen op de Paulusvaart zorgen voor een hoger waterpeil. Hierdoor wordt er meer water gebufferd en vastgehouden en wordt het water trager afgevoerd. Het extra water kan ingezet worden voor de landbouw. Deze werken zorgen ook voor meer kansen voor natte natuur en gaan de verzilting tegen in de ruime omgeving van het Zwin.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.