Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Marke

Klimaatrobuuste inrichting Marke

De waterloop de Marke stroomt doorheen de gemeentes Herne, Galmaarden en Viane (Geraardsbergen). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een totaalplan voor de Marke opgemaakt, en voorziet onder andere de aanleg van drie nieuwe overstromingsgebieden en de uitbreiding van een bestaande overstromingsgebied. Hierdoor wordt er bijkomende bergingscapaciteit in en langs de waterloop gecreëerd. Door sturing via stuwen wordt het waterpeil verhoogd waardoor de overstromingsgebieden zich kunnen vullen. Dit zorgt ook voor vertraagde afvoer en het vasthouden van water.

Meer informatie 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.