Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Marke

Klimaatrobuuste inrichting Marke

De waterloop de Marke stroomt doorheen de gemeentes Herne, Galmaarden en Viane (Geraardsbergen). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een totaalplan voor de Marke opgemaakt, met onder andere de uitrusting van drie overstromingsgebieden met stuwkleppen en schuiven. Hierdoor wordt er bijkomende bergingscapaciteit in en langs de waterloop gecreëerd. Door slimme sturing van de stuwen en schuiven kunnen de waterpeilen hoger worden ingesteld wat zorgt voor een verdere vernatting van de omgeving van de Mark. Door deze maatregelen kan men beter inspelen op het voorkomen van droogte in de omgeving.

Meer informatie 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.