Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Onthardingsprojecten van Gents MilieuFront

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

Onthardingsprojecten van Gents MilieuFront

De vzw Gents MilieuFront onthardt 4 locaties: de lagere school ‘Balans’, de universitaire campussen ‘Coupure’ en ‘Dunant’ en de straten van de dichtbebouwde woonwijk Ekkergem in Gent. In dit project worden stoepstenen en asfalt uitgebroken. Voor de onderwijssites staat o.a. het volgende op de planning:  

  • aanbrengen van een infiltratievoorziening op de overloop van een hemelwaterput 
  • openbreken van een teveel aan parkeerplaatsen voor auto’s 
  • groenblauwe inrichting van een plein 
  • nieuwe plantenzones met ongelijke niveaus  

In de woonwijk komen er geveltuintjes. Partners die zullen deelnemen aan deze projecten zijn de stad Gent, de Universiteit van Gent, de leerlingen van de lagere school Balans alsook de inwoners van de betrokken straten.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.