Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding fietspad en natuurinrichting in Raversijde

Dit project maakt deel uit van het Vlaggenschipproject Duinencomplex

De stad Oostende zet in op het herstel van de sponswerking in de duinen van Raversijde. Zo wordt binnen dit project het recreatief fietspad ‘Duinenstraat’ uitgebroken waardoor een drempel voor afstromend duinenwater wordt verwijderd. Daarnaast wordt een deel van de duinen ingericht als vochtige duinengraslanden, waarin het afstromend duinenwater kan infiltreren. Hierdoor wordt het grondwater opnieuw aangevuld wat de omgeving meer robuust maakt voor perioden van droogte. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.