Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Interwaas - Klimaatrobuuste inrichting

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

De intercommunale Interwaas voorziet om twee terreinen van zorginstellingen in Temse klimaatrobuust in te richten. Daarnaast wordt een woonbuurt in Zwijndrecht, de Idsteinlaan, onthard. Met dit project wordt een nieuwe binnentuin inclusief wadi aangelegd voor bewoners van een woonzorgcentrum met dementieproblematiek. Ook wordt een gebouwtje afgebroken om ruimte te creëren voor een wadi, hemelwateropvang en voor inheemse beplantingszones. Hierdoor kan water beter infiltreren en wordt de omgeving robuuster tegen droogte en waterschaarste. Bedoeling is om de opgedane kennis te delen met andere belanghebbenden in de regio en de provincie Oost-Vlaanderen. Voor dit project werkt de intercommuncale Interwaas samen met de gemeente Zwijndrecht, Waasland klimaatland en Sleutelzorg Temse.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.