Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)

Provincie Antwerpen zet samen met haar partners een project op om het evenwicht te herstellen tussen landbouw, natuur en water in het afstroomgebied van de Wamp en de Rode Loop binnen de gemeenten Arendonk en Oud-Turnhout.

Boeren Op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA) helpt land- en tuinbouwers bij preventieve oplossingen. Zo zet het project in op maatregelen die zorgen voor een efficiënter en duurzaam watergebruik in de landbouw en voor meer infiltratie van water. Daarbij is er ook aandacht voor een betere waterkwaliteit. De focus ligt op maatregelen die landbouwers en natuurverenigingen zelf kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld kiezen voor klimaatrobuuste gewassen, perceelsgrachten minder diep maken, het plaatsen van stuwtjes, het omschakelen naar peilgestuurde drainage, het koolstofgehalte van de bodem verhogen en de aanleg van bufferstroken.

Hier vind je meer info over BOPOTA

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.