Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bovenloop Kleine Beek te Opglabbeek

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Stroomdal Bosbeek

De gemeente Opglabbeek wil met het project 'Bovenloop Kleine Beek' een aantal cruciale elementen realiseren van een groter en complexer centrumproject, wat voor een hefboom zorgt voor de verdere transformatie van het centrum. Concreet wordt er binnen dit project gewerkt aan de uitbouw van een entree d.m.v. het wegnemen van bebouwing vanuit het dorp tot de vallei van de Kleine Beek, ontharden van een straat en het aanleggen van een doorstroommoeras. Bovendien zorgt dit voor de verbinding met de Bosbeek vanuit Opglabbeek. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.