Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernieuwing terugslagkleppen Maartensas Oostende

Vernieuwing terugslagkleppen Maartensas Oostende

Het plaatsen van nieuwe terugslagkleppen aan het Maartensas vormt een betere beveiliging tegen het landinwaarts stromen van zeewater. Hiermee verkleint het risico op verzilting van de waterloop. Verzilting vormt zeker in periodes van droogte een groot risico voor landbouw en natuur. Er zal slimme sturing plaatsvinden op de vernieuwde terugslagkleppen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.