Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe inrichting beekvalleien Harelbeke

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Groenblauwe inrichting beekvalleien Harelbeke

De stad Harelbeke wil de beekvalleien in Bavikhove en Hulste verder versterken. De nadruk ligt op een open beek met veel groen. Hiertoe wordt de Dorpsbeek opnieuw zichtbaar gemaakt. Verder worden langs de beek verschillende parkings onthard en op een natuurlijke manier ingericht. Hierdoor kan meer hemelwater infiltreren, kan het water beter vastgehouden worden en is er in droge perioden meer water beschikbaar. Voor dit project werkt de stad Harelbeke samen met burgers en omwonenden via participatie.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.