Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bronloop verbindt Neerijse

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden'

De gemeente Huldenberg wil met dit project in Neerijse een bronloop aanleggen met verschillende ontmoetingsplekken waarbij er meer ruimte wordt gemaakt voor water. Daarnaast wordt het bronwater hergebruikt binnen de bedrijvigheid van de brouwerij als pilootproject. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.