Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting vallei van de Munsterbeek

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0 via het Vlaams Klimaatadaptatieplan

Klimaatrobuuste inrichting vallei van de Munsterbeek

Provincie Limburg wil samen met het regionaal landschap Haspengouw en Voeren, stad Bilzen, watering Het Vereveld en Natuurpunt de Munsterbeek en haar vallei klimaatrobuust herinrichten. Ze gaan voor een integrale aanpak waarbij ze tegelijk de droogte en de wateroverlast aanpakken, de waterkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit verhogen. Inrichtingswerken aan de Munsterbeek en haar zijlopen, herstel van infiltratie, herstel van natte graslanden en broekbossen, … zijn initiatieven die er moeten zorgen voor een meer veerkrachtige vallei.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.