Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe ader in dorpskern Alken

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Groenblauwe ader in dorpskern Alken

De gemeente Alken wil de dorpskern vergroenen door de rivier De Herk opnieuw open te leggen en te laten meanderen.  Deze werken gebeuren in aanloop naar de omvorming van recreatiedomein De Alk en omliggende omgeving tot valleipark. Hierbij gaat de Limburgse gemeente de verouderde gebouwen, het verkeerspark, een deel van de Koutermanstraat en enkele voetpaden ontharden en vergroenen en indien nodig slopen. Dit zorgt voor extra ruimte voor water. De locatie van het project is strategisch gelegen en vormt een schakel tussen het regionale valleilandschap en de dorpskern. Het gehele project past in de visie Alken Valley 2030 en draagt bij tot een klimaatrobuust Alken. Voor dit project werkt de gemeente Alken samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius, Aquafin, de provincie Limburg, natuurverenigingen, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Molenzorg Zuid-Limburg, Watering De Herk en privé partners. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.