Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Onthardingsprojecten in Sint-Niklaas

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels.

Onthardingsprojecten in Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas wil drie locaties ontharden en groenblauw inrichten. Woonwijk de Houtbriel en de achterkant van het Sint-Nicolaasplein, de school Forum Da Vinci en de sportclub Kracht en Geduld worden grondig heringericht. Water zal zo efficiënt mogelijk ingezet worden: het opvangbare hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering en gebuffered op eigen terrein, regenwater wordt hergebruikt en er komen wadi’s en bijkomende infiltratiezones. Er is daarnaast aandacht voor biodiversiteit door inheemse, streekeigen beplanting te voorzien rekening houdend met de bloeimaand. Door deze herinrichtingsprojecten kan er meer water infiltreren en wordt de omgeving robuuster tegen droogte en waterschaarste. Het schoolforum Da Vinci en de Turnkring Kracht en Geduld zijn partners bij de realisatie van deze projecten.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.