Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mechelse Groenteregio

Dit maakt deel uit van het project 'Aqualitatieve Mechelse groenteregio' binnen Water-land-schap 1.0 

Mechelse Groenteregio

In de Mechelse Groentregio loopt een samenwerking van de POM Antwerpen met de provincie Antwerpen, 6 gemeenten, het Regionaal Landschap Rivierenlandschap, het strategisch project ORIOM, het Proefstation voor de groententeelt en landbouw- en natuurorganisaties. Samen willen ze er de waterbeschikbaarheid, de voedselproductie en natuur en landschap veilig stellen voor de toekomst. Deze partners gingen reeds aan de slag met verschillende demo's:
- voor peilgestuurde drainages om meer water beschikbaar te hebben om gewassen te telen,
- voor het opvangen van dakwater om hemelwater te gebruiken voor beregening
- voor het opvangen en vasthouden van oppervlaktewater om dit te kunnen gebruiken in droge perioden.

Door in Reet de Molenbeek te verbreden, wadi's aan te leggen en de Molenbeek weer open te maken wordt extra ruimte gegeven aan het water. In de landbouwgebieden worden in perceelsgrachten stuwtjes geplaatst, zodat het water beter kan opgehouden worden, kleine natuurgebieden vochtig genoeg blijven en landbouwpercelen in tijden van droogte beter voorbereid zijn. Deze maatregelen dragen ook bij aan de bescherming tegen wateroverlast.

Meer informatie over het project 'Aqualitieve Mechelse groenteregio' vind je hier en hier.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.