Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste Groene Noordrand

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Klimaatrobuuste Groene Noordrand

In het landelijke gebied in het noorden van de Vlaamse Rand rond Brussel werkt het Regionaal Landschap Brabantse Kouters samen met de gemeenten Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen en Vilvoorde aan een klimaatrobuuster landschap waar water op een duurzamere manier beschikbaar is voor landbouw en natuur. In de vallei van de Maalbeek en haar zijbeken en hun aanliggende kouters nemen de projectpartners maatregelen om hemelwater beter op te vangen, te bufferen, te laten infiltreren en zo op een duurzamere manier beschikbaar brengen voor mens (landbouw) en natuur.

Meer informatie.

 
 

 
 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.