Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterinrichtingsproject Woluwe

Dit project is deels opgenomen in het Europese LIFE Belini project

Waterinrichtingsproject Woluwe

Het bekken van de Woluwe is een gebied met veel bebouwing en infrastructuur. Op veel plaatsen is de Woluwe overwelfd. In het gebied zijn er mogelijkheden om de Woluwe terug open te leggen en te herwaarderen. Op verschillende plaatsen zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingrepen uitvoeren waardoor de waterloop in natte perioden meer water kan bergen en er in droge perioden meer water beschikbaar is. Zo legt VMM samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de Woluwe in Machelen opnieuw open. Dankzij de open bedding krijgt water meer ruimte en kan water makkelijker in de bodem infiltreren. Tegelijkertijd zorgt dit voor een betere ecologische kwaliteit van de waterloop en vermindert dit de kans op wateroverlast.

Meer informatie: Woluwe geleidelijk opnieuw zichtbaar in Machelen

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.