Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beverhoutsveld droog-nat landbouwgebied

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Beverhoutsveld droog-nat landbouwgebied

In West-Vlaanderen neemt de gemeente Beernem het initiatief om het Beverhoutsveld om te vormen tot een klimaatrobuust landbouwgebied. Het Beverhoutsveld is een typisch drevenlandschap met vooral akker- en weiland. Het project wil in dit gebied extra mogelijkheden voor waterinfiltratie creëren met een minder snelle afstroming van hemelwater en een betere bodemkwaliteit. Mogelijke initiatieven zijn: peilgestuurde drainage, regelbare stuwen, landschapsherstel, het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem, valleiherinrichting in functie van meer buffering en lokale irrigatie.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.