Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik-Deinze

Dit project behoort tot de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte en kadert binnen de gebiedswerking Zuid-West-Vlaanderen

Geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik-Deinze

De generieke strategie van deze gebiedsdeal is het terugdringen van de afstroming van water richting de Leie. Daarbij gaan technische oplossingen voor vertraagde waterafvoer samen met multifunctionele ruimtelijke inrichtingen die ruimte creëren voor infiltratie en opvang en met oplossingen voor water(her)gebruik. De gemene deler bij de deelprojecten is dat deze zich situeren op plaatsen waar de Leie doorheen de verstedelijkte band stroomt, doorheen steden en dorpen. Menen grijpt de Leiewerken aan om extra ruimte voor water te realiseren binnen de publieke ruimte. Kortrijk pakt de monding van de Neerbeek aan als blauwgroene verbinding. In Wielsbeke biedt zich de opportuniteit aan om de Leiemeersen opnieuw te vernatten en vergroenen. Zulte onthardt een oude bedrijfssite nabij de Leie ten voordele van meer infiltratie.

Volgende projecten behoren tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte 'Geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik-Deinze':

Menen: Boulevard Leiewerken

Kortrijk: van Kava tot monding

Wielsbeke: Speelbos Sint-Baafs-Vijve

Zulte: Boelakepont

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.