Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Menen: Boulevard Leiewerken

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik-Deinze

De stad Menen wil met het project 'Boulevard Leiewerken' een ambitieuze ontharding realiseren. Hierbij worden tal van maatregelen gerealiseerd zoals infiltratie, berging en hergebruik. Hemelwater wordt opgevangen voor infiltratie ter plekke en/of ingezet voor hergebruik. Daarnaast heeft de gemeente hoge ambities voor de kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.