Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beek- en valleiherstel De Winge

Beek- en valleiherstel De Winge

In het kader van het integraal project voor de Winge, een zijloop van de Demer in Rotselaar, neemt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verschillende maatregelen om een groenblauwe verbinding te creëren die de sponsfunctie van de waterloop en de vallei herstelt. Hiertoe worden concrete maatregelen uitgevoerd zoals het inrichten van natuurvriendelijke oeverzones, het uitvoeren van vernattingsmaatregelen en een aangepast ruimingsbeheer. Om meer berging in en langs de Winge te realiseren wordt de waterhuishouding geoptimaliseerd en worden beperkte dijken aangelegd. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan het opheffen van vismigratieknelpunten. Deze ingrepen zijn ook gunstig voor de biodiversiteit.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.